Funkční i při úplném bezvětří – HV-profi

Již 11

Profesionální ventilační turbina s hybridním pohonem –elektrickým motorkem 6 W

 

 

Na základě mnohaletých zkušeností s klasickými ventilačními turbinami jsme poznali, že když nefouká vítr jsou téměř nefunkční.Zvláště v letním období, kdy vlivem vysoké teploty  potřebujeme odvětrat a tím snížit teplotu například ve výrobních, skladovacích, sportovních nebo zemědělských halách, ale i kanceláří v podstřešních prostorech, jsou klasické ventilační turbiny neúčinné.

Všechny tyto vzniklé situace za bezvětří skutečně vyřeší ventilační turbina HV-profi, která  má chod řízený elektronickou jednotkou. Ventilační turbina HV-profi pracuje na principu proudění vzduchu jako klasická ventilační turbina, ale v případě bezvětří nebo malého povětří, je rotační hlavice poháněna malým elektrickým motorkem, který díky snímači , který měří otáčky hlavice a speciální jednosměrné spojce, která dokáže úplně  odpojit elektrický motorek v případě, že znovu fouká vítr, zajišťuje trvalé a plynulé odvětrání požadovaných prostor.

Jako příklad použití ventilační turbiny HV-profi vám předkládáme výpočet odvětrání výrobní haly, kde zadavatel vyžadoval pravidelné odvětrání. Požadavek byl vyměnit pravidelně 10 x za den vzduch uvnitř haly při minimálních provozních nákladech a co nejnižších pořizovacích nákladech.

Výrobní hala o rozměrech: 61  x  74  x  12  =  54 168m3 

Při tomto návrhu odvětrání výrobní haly provedeme pro porovnání účinnosti a hlavně určení efektivního počtu osazených ventilačních turbin dvě varianty:ventilační turbinou s hybridním  pohonem HV-profi typ14/355 a klasickou ventilační turbinu výroba - ČR nebo dovozovou, obě stejného typu 14.

Při návrhu jsme vycházeli z  tabulky, kde jsou použity hodnoty ze zkoušek dle metodiky "Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru." Zkoušky jsou prováděny dle povinných předpisů a norem platných v ČR a jsou prováděny ve STÁTNÍ AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI Č.1025 – VVUÚ, a.s.Ostrava Radvanice.(VIV14/355 dle Zkušebního protokolu č.A00003-07-03). U nejprodávanější dovozové ventilační turbiny  dle podkladů:www.abcweb.cz/Lomanco-ventilačni turbina. Odstavec „ventilační turbiny“ (Lomanco-technický popis). Udávané hodnoty jsou orientační v závislosti n územním položení místa stavby a na usazení stavby na volném prostranství nebo v zástavbě.

 

Tabulky průměrných výkonů dle metodiky VVUÚ, a.s. Ostrava Radvance

 

Tabulka výkonu ventilační turbiny HV-profi14/355

Typ

Minimální výkon při nulovém povětří

Průměrný výkon předpoklad

Průměrný výkon reálný předpoklad

HV-profi14/355

510 m3/h

1150 m3/h

980 m3/h

 

Tabulka výkonu klasické ventilační turbiny ČR typ14/355 + dovozové typ14

VIV14/355

0 m3/h

750 m3/h

350 m3/h

 

 

 

 

 

Průměrný výkon – předpokládaný – vychází z průměrné naměřené tabulkové hodnoty bez použití NULOVÉHO  výkonu při bezvětří.

Průměrný výkon -  reálný předpoklad – vychází z průměrné naměřené tabulkové hodnoty s možností  NULOVÉHO výkonu při bezvětří.

 

Navrhovaný počet HV-profi 14/355 dle tabulky výkonů dle metodiky VVUÚ Ostrava - Radvanice

54 168 : 980 =  cca  55 ks - vycházíme z průměrné hodnoty bez nulového výkonu při bezvětří

 

Navrhovaný počet klasické VIV 14/355 dle tabulky výkonů dle metodiky VVUÚ Ostrava - Radvanice

54 168 :350 = cca 154ks - vycházíme z průměrné hodnoty s nulovými výkony při bezvětří

 

Tabulka celkových hodnot HV-profi

 

Výkon

HV-profi 14/355

HV-profi 10/260

Minimální tlak (sací efekt

cca - 5Pa

cca – 2Pa

Průměrný tlak (sací efekt)

cca - 30Pa

cca – 20Pa

Maximální tlak (sací efekt)

cca -  52Pa

cca – 44Pa

Minimální výkon               

cca -  510m3/h

cca -  350m3/h

Průměrný výkon                

cca – 1090m3/h

cca – 800m3/h

Maximální výkon

cca – 1850m3/h

cca – 1 560m3/h

Tlak (sací efekt)

cca -13 – 52Pa     

cca – 2 – 44Pa

 

 

 

 

Tabulky výkonů HV-profi, měřeno ve  STÁTNÍ AKREDITOVANÉ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI Č.1025 – VVUÚ, a.s.Ostrava - Radvanice

 

Tabulka výkonů měřeno ve volném prostoru (pro půdní prostory, haly,interiéry,plochu střešního pláště) VVUÚ a.s.

Rychlost větru typ

Minimální výkon

Průměrný výkon

10 m/s

12m/s

15 m/s

18m/s

24 m/s

HV 10/260

350 m3/h

  900 m3/h

550 m3/h

  825m3/h

940 m3/h

1163 m3/h

1560 m3/h

HV 14/355

510 m3/h

1200 m3/h

960 m3/h

1100m3/h

1240 m3/h

1470 m3/h

1850 m3/h

Minimální výkon je zaručený výkon v době, kdy pracuje elektrický motorek.

 

Tabulka výkonů v potrubním systému dle povinné metodiky"Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru."  VVUÚ a.s.

Rychlost větru typ

Minimální výkon

Průměrný výkon reálný

6 m/s

8m/s

10 m/s

Průměrný výkon předpoklad

HV 10/260

350 m3/h

700 m3/h

500 m3/h

  810m3/h

910 m3/h

  850 m3/h

HV 14/355

510 m3/h

980 m3/h

650 m3/h

  890m3/h

1150 m3/h

1050 m3/h

 

 

Z provedených výpočtů lze konstatovat, že  porovnáním možnosti odvětrání výše uvedené haly dle reálných výkonů při osazení klasické ventilační turbiny  typ 14  a ventilační turbiny s hybridním pohonem HV-profi,  vychází funkčnosti odvětrání jednoznačně pro použití HV-profi. Kde  nejdůležitějším kritériem je zde vyrovnanost a stálost odvětrání při současném zamezení tzv.“nulového“ odvětrání v období, kdy nefouká vítr. Jedná se hlavně o letní období, kdy je proudění vzduchu – větru minimální až nulové a vlastně klasické ventilační turbiny nesplňují svůj účel. U HV-profi při poklesu proudění vzduchu (větru) je rotační hlavice poháněna elektrickým motorkem (6 W), klasická ventilační turbina „stojí“ nefunguje. Účinnost odvětrání požadovaných prostor je daná sacím efektem, který ventilační turbina HV-profi dokáže vytvořit. Při minimálním výkonu 510m3 je 5 Pa. Sací efekt, který je do tohoto výkonu téměř zanedbatelný, je u klasické ventilační turbiny při bezvětří  nulový. Průměrný tlak se pohybuje u HV-profi na hodnotě cca 30 Pa a maximální sací efekt na cca 52 Pa, což jsou velmi důležité hodnoty pro celkové posouzení výkonu ventilační turbiny. Méně než poloviční počet HV-profi oproti klasickým ventilačním turbinám sníží i počet požadovaných otvorů do střešního pláště. Tím snížíme i riziko možnosti zatečení do odvětrávaných prostor.

Ve většině provozů je nutné z hygienického hlediska zajistit stálé hodnoty odvětrání požadovaných výrobních, skladovacích, sportovních a dalších objektů, kde podle norem je nutné vyměnit pravidelně vzduch několikrát za den popřípadě i za hodinu. Tyto podmínky lze použitím HV-profi splnit a to při minimálních provozních nákladech s využitím povětří, které je zadarmo a elektrického motorku s minimální spotřebou 6W/hod.

Odvětrání ventilační turbinou HV-profi je  i v období, kdy nefouká vítr, účinné a stále funkční, příjemné a to vše za minimální provozní náklady.

Příklad návrhu osazení:
Hala o rozměrech: 12m x 80m x 8m = 7 680m3
Typ Minimální výkon při nulovém povětří Průměrný výkon předpoklad Průměrný výkon reálný předpoklad Navržený počet kusů reálný výkon
typ 14 0 m3/h 750 m3/h 400 m3/h cca 19
HV 14/355 510 m3/h 1050 m3/h 980 m3/h cca 8


Příklad návrhu osazení:
Panelový dům: 8 NP – požadavek 1 200m3/hod (koupelna+WC+kuchyň-150m3/hod – byt)
Typ Minimální výkon při nulovém povětří Průměrný výkon předpoklad Průměrný výkon reálný předpoklad Navržený počet kusů reálný výkon
typ 14 0 m3/h 750 m3/h 400 m3/h 2 kusy
HV 14/355 510 m3/h 1050 m3/h 980 m3/h 1 kus